Geoportál Kraje Vysočina

Zajímavé odkazy

15.8.2017 V sekci odkazy byl doplněn odkaz na mapovou aplikaci Studánková mapa. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz