Geoportál Kraje Vysočina

Novinky

Dobrovolnická pomoc v Kraji Vysočina

10.5.2019 V sekci Ostatní mapy byla přidána mapová aplikace "Dobrovolnická pomoc v Kraji Vysočina". 

>> více..

Přidány mapové aplikace

6.3.2019 V sekci Ostatní mapy byly přidány 2 nové aplikace: Plánování přezkumu ÚSC a Mapa příkladů dobré praxe. 

>> více..

Využití kompostu v ochraně vod

21.11.2018 V sekci Životní prostředí byla přidána mapová aplikace, představující jeden z výstupů projektu zaměřeného na využití kompostu v oblasti ochrany vod. 

>> více..

Registr zařízení o odpadech

14.5.2018 V sekci Životní prostředí byla přidána aplikace obsahující registr zařízení sloužících k převzetí odpadů dle zákona o odpadech.  

>> více..

Dopravní informace

4.4.2018 V sekci Doprava byla aktualizována mapová aplikace s aktuálními dopravními informacemi v rámci ČR. Využívá data ŘSD. 

>> více..

Majetek Kraje Vysočina

4.4.2018 Do sekce Ostatní mapy byla přidána nová mapová aplikace zobrazující majetek Kraje Vysočina. 

>> více..

Zásahy Hasičského záchranného sboru

12.3.2018 Do sekce Ostatní mapy přidána mapová aplikace zobrazující zásahy Hasičského záchranného sboru Kraje Vyosčina. 

>> více..

Oprávněný investor v Kraji Vysočina

20.12.2017 Přidána aplikace, prostřednictvím které Kraj Vysočina zveřejňuje informace o oprávněných investorech na jeho území (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)  

>> více..

Dotace na územně plánovací dokumentace obcí

20.12.2017 Přidána aplikace pro přehled čerpání dotací (poskytovaných Krajem Vysočina) na zpracování územně plánovácí dokumentace jeho obcemi. 

>> více..

Nahlížení do Katastru nemovitostí

4.12.2017 V sekci Ostatní mapy byla přidána mapová aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí v rámci Kraje Vysočina.   

>> více..
Stránky: 1 2 

 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz