Geoportál Kraje Vysočina

Doprava

Mapové podklady s dopravní tematikou Dopravní informace (dočasně nedostupné)

Aplikace dopravní informace zobrazuje aktuální údálosti v dopravě nejen na území Kraje Vysočina. Využívá data od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


Údržba komunikací KSUSV

Údržba komunikací KSUSV 

 

Aplikace slouží krajským dispečerům Krajské správy a údržby komunikací Vysočiny (KSUSV) sledovat aktuální polohu vozidel (nejen) zimní údržby a tak zajistit bezpečnou sjízdnost pozemních komunikací při nepříznivých klimatických podmínkách. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Údržba komunikací KSUSV

Pasport stromů KSUSV 

 

Aplikace slouží Krajské správě a údržbě silnic k evidenci stromů podel komunikací a k tomu přidruženým agendám. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence billboardů

Evidence billboardů 

Nástroj pro využití v rámci Krajského úřad, který usnadňuje zaměstnancům Odboru dopravy a silničního hospodářství správu existujících billboardů na silnicích I. třídy. Ty je třeba dle platné legislativy odstranit. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence zastávek (Krajský úřad)  

Mapová aplikace sloužící zaměstnancům Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu k evidenci zastávek na území kraje. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence zastávek (KSÚSV) 

Mapová aplikace sloužící zaměstnancům Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) k evidenci zastávek na území kraje. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Veřejná doprava Vysočiny (VDV) - navrhované linky

Aplikace schéma dopravních linek, pro potřeby Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu. 

Zobrazit v mapě


Schéma linek 

Aplikace schéma dopravních linek, pro potřeby Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


2004

Mapový klient Krajské správy a údržby silnic Vysočina 

Mapová aplikace pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočina. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Dopravní nehody (dočasně nedostupné)

Dopravní nehody zobrazují v Kraji Vysočina události v provozu například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Připojení dat


2010

Majetkoprávní analýza silnic (dočasně nedostupné)

Aplikace slouží k zobrazení majetkoprávních vztahů pod komunikacemi 2. a 3. třídy v Kraji Vysočina. Využívá data z katastru nemovitostí a uzlového lokalizačního systému (ULS) Ředitelství silnic a dálnic.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2010

Majetek kraje - silnice

Investiční mapa - silnice. Mapa zobrazuje přehled nákladů, které kraj vynakládá ze svých prostředků na opravy a technické zhodnocení silnic. Součástí kompozice je položkový přehled jednotlivých akcí.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


Global Network

Bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České republiky. Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná silniční síť České republiky. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny informace například o čísle, třídě a typu silnice. Rovněž jsou zaneseny i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, mýto atd.). Síť komunikací doplňují základní topografické vrstvy a vrstvy územního členění.

Zobrazit v mapě |  Základní metadata |  Metadata (XML)  |  Připojení dat 
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz