Geoportál Kraje Vysočina

Doprava

Mapové podklady s dopravní tematikou Dopravní informace

Aplikace dopravní informace zobrazuje aktuální údálosti v dopravě na území Kraje Vysočina. V prohlížeči Chrome je vyžadován doplněk Adobe Flash Player. 

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)


Dopravní nehody

Dopravní nehody zobrazují v Kraji Vysočina události v provozu například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Připojení dat


2010

Majetkoprávní analýza silnic

Aplikace slouží k zobrazení majetkoprávních vztahů pod komunikacemi 2. a 3. třídy v Kraji Vysočina. Využívá data z katastru nemovitostí a uzlového lokalizačního systému (ULS) Ředitelství silnic a dálnic.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2010

Majetek kraje - silnice

Investiční mapa - silnice. Mapa zobrazuje přehled nákladů, které kraj vynakládá ze svých prostředků na opravy a technické zhodnocení silnic. Součástí kompozice je položkový přehled jednotlivých akcí.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


Staničení silnic

Staniční silniční sítě převzaté od ŘSD. Staničení je po vzdálenostech 100 a 1000 m.

Zobrazit v mapě |  Základní metadata |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


Global Network 

Bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České republiky. Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná silniční síť České republiky. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny informace například o čísle, třídě a typu silnice. Rovněž jsou zaneseny i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, mýto atd.). Síť komunikací doplňují základní topografické vrstvy a vrstvy územního členění.

Zobrazit v mapě |  Základní metadata |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz