Geoportál Kraje Vysočina

Kultura a cestovní ruch

Mapové podklady s tematikou kultury a cestovního ruchuTuristický průvodce

Vysočina Tourism, příspěvková organizace Kraje Vysočina, představuje turistického průvodce Vysočinou. Průvodce je doplněn mapovým portálem, který podává široké informace od autobusových zastávek, přes umístění bankomatů, čerpacích stanice, parkovišť, až po kina, divadla či hipostanice.

Zobrazit v mapě

 


Turistické cíle Vysočiny

Mapová aplikace prezentující nejkrásnější turistické lokality Kraje Vysočina. Aplikace vznikla ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism.

Zobrazit v mapě


Portál Kulturního a přírodního dědictví Vysočiny

Tento portál slouží jako ucelená prezentace kulturního a přírodního potenciálu Kraje Vysočina.

Zobrazit v mapě


Zvony Vysočiny

Mapová aplikace nabízí přehled kampanologických památek Vysočiny v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Aplikace byla vytvořena v rámci projektu „Kampanologické památky Vysočiny“, reg. č. DG18P02OVV056 (program NAKI II Ministerstva kultury). 

Zobrazit v mapě Editace


2015

"Vysočinou za přírodou"

Cílem soutěže „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace o přírodě Vysočiny prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé přírodní lokality. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ

 


Turistická informační centra na Vysočině

Aplikace ve správě Vysočina Tourism, zobrazující působnost turistických informačníchcenter na území Kraje Vysočina.

Zobrazit v mapě  |  Editace


Cyklomapa

Mapová aplikace pro potřeby správy a revize stavu cykloinfrastruktury na území Kraje Vysočina (stav cyklostezky a cyklotrasy, projektové záměry obcí, cykloznačení, monitoring, ...). Přístup pouze pro oprávněné uživatele. 

Zobrazit v mapě


Hipostezky 

Pro příznivce jezdecké turistiky je v Kraji Vysočina od roku 2012 vyznačena síť jezdeckých stezek o celkové délce 846 km doplněná o služby bezmála 150 jezdeckých stanic. Síť jezdeckých stezek je tvořena především dlouhými páteřními stezkami, které propojují Vysočinu se sousedními kraji, navazují na východočeské a jihočeské trasy a směřují až do sousedního Rakouska. Vedou od jihu na sever a od východu na západ stezka. Páteřní stezky, které jsou značeny červenou a modrou barvou jsou doplněny o zelené a žluté spojky a odbočky. Při značení stezek se vycházelo z metodiky značení používanou Klubem českých turistů. V terénu tak jezdci najdou značky v podobě barevného puntíku v bílém čtverci a navigují je směrovky s názvem „Jezdecká stezka Kraje Vysočina“. Služby na stezkách zajišťují především jezdecké stanice, kterých je v Kraji Vysočina celkem 145. Díky nim je turistika na koni na Vysočině mnohem pohodlnější, neboť poskytují potřebné zázemí pro turisty v sedle a ustájení pro jejich koně, mnohdy ale i řadu dalších zajímavých služeb. Podrobný popis jezdeckých stezek, kontakty na jezdecké stanice a dalších informace o turistických atraktivitách najdete na turistickém portálu Kraje Vysočina www.region-vysocina.cz.

Zobrazit v mapě


Památkově chráněná území 

Datová vrstva zobrazuje zákonem prohlášená plošně chráněná památková území, která vykazují kulturní hodnoty. Jedná se o památkové rezervace (městské, vesnické), památkové zóny (městské, vesnické, krajinné) a ochranná pásma.

Zobrazit v mapě


Příběhy Pelhřimova ("mapa s příběhem") 

Mapa drobných sakrálních památek Pelhřimovska, ve správě Muzea Vysočiny v Pelhřimově.

Zobrazit v mapě 


  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz