Geoportál Kraje Vysočina

Územní plánování

Mapové podklady s tematikou územního plánování2010

Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

Mapová služba publikující data ÚPD pro Kraj Vysočina dle metodiky MINIS.

Zobrazit v mapě


2004

Územně analytické podklady (ÚAP)

Mapová aplikace obsahující data ÚAP Kraje Vysočina (hodnoty, záměry, problémy, limity).

Zobrazit v mapě


2015 Zásady územního rozvoje (ZÚR)

Mapová služba obsahuje dílčí témata zásadn územního rozvoje Kraje Vysočina, především krajinné typy, plochy a koridory, rozvojové oblasti a osy, územní studie, veřejně prospěšné stavby a opatření a INSPIRE.

Zobrazit v mapě


2015 Oprávněný investor

Mapová aplikace, prostřednictvím které Kraj Vysočina zveřejňuje informace o oprávněných investorech na jeho území. Povinnost zveřejňovat tyto údaje ukládá od 1.1.2018 § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Další informace na krajském webu: http://www.kr-vysocina.cz/seznam-opravnenych-investoru/ds-303777/p1=92616

Zobrazit v mapě


2015 Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace

Přehled čerpání dotací (poskytovaných Krajem Vysočina) na zpracování územně plánovácí dokumentace jeho obcemiDalší informace na krajském webu: http://www.kr-vysocina.cz/zasady-zastupitelstva-kraje-vysocina-c-08-17/d-4079655/p1=63019

Zobrazit v mapě 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz