Geoportál Kraje Vysočina

Referenční mapy

Referenční mapové podklady Kraje Vysočina2015

Ortofotomapa (letecké snímky)

Aplikace Geoprohlížeč od ČÚZK, v rámci kterém lze zobrazit současné i historické ortofoto ČR.

Zobrazit v mapě


2004

Mapový klient Krajské správy a údržby silnic Vysočina 

Mapová aplikace pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočina. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


2004

Polohopis CEDA

Struktura datového modelu odpovídá specifikaci GDF 4.0. Označení atributů a použité kódy vycházejí z této specifikace. Ucelená sada lokalizovaných databází zájmových objektů, v níž každý záznam zahrnuje řadu informací o objektu. Databáze jsou vhodné zejména pro aplikace typu LBS (local based services), tedy „vyhledávání nejbližšího objektu požadované kategorie“ v dopravních a navigačních úlohách a použitelné jsou rovněž i v oblasti geomarketingu.

Zobrazit v mapě


2004

Základní mapa (T-Mapy)

Základní mapa České Republiky z produkce společnosti T-Mapy spol. s.r.o

Zobrazit v mapě


2004

Administrativní členění (T-Mapy)

Mapa administrativního členění České Republiky z produkce společnosti T-Mapy spol. s.r.o 

Zobrazit v mapě


2015

Administrativní členění (Krajský úřad)

Mapová kompozice přehledně zobrazuje hranice kraje, okresů, obcí s rozšířenou působností, pověřených obcí, obcí a katastrálního území. Součástí kompozice jsou i data Českého statistického úřadu - adresy, budovy, ulice a veřejná prostranství.

Zobrazit v mapě
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz