Geoportál Kraje Vysočina

Referenční mapy

Referenční mapové podklady Kraje Vysočina2015

Ortofotomapa ČÚZK - aktuální (2015/16)

Ortofotomapa aktuální z let 2015/16 v rozlišení 0,25 m na pixel z produkce ČÚZK.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Obchod  |  Připojení dat


2010

Ortofotomapa ČÚZK 2014/15

Ortofotomapa z let 2014/15 v rozlišení 0,25 m na pixel z produkce ČÚZK.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2010

Ortofotomapa ČÚZK 2012/13

Ortofotomapa z let 2009/10 v rozlišení 0,25 m na pixel z produkce ČÚZK.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2010

Ortofotomapa ČÚZK 2009/10

Ortofotomapa z let 2009/10 v rozlišení 0,25 m na pixel z produkce ČÚZK.  

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

Ortofotomapa ČÚZK 2006/07

Ortofotomapa z let 2006/07 v rozlišení 0,5 m na pixel od společnosti Geodis Brno s.r.o.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

Ortofotomapa ČÚZK 2004

Ortofotomapa z roku 2004 v rozlišení 0,2 m na pixel od společnosti Geodis Brno s.r.o.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

Ortofotomapa ČÚZK 2000

Ortofotomapa z roku 2000.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2004

Polohopis CEDA 

Struktura datového modelu odpovídá specifikaci GDF 4.0. Označení atributů a použité kódy vycházejí z této specifikace. Ucelená sada lokalizovaných databází zájmových objektů, v níž každý záznam zahrnuje řadu informací o objektu. Databáze jsou vhodné zejména pro aplikace typu LBS (local based services), tedy „vyhledávání nejbližšího objektu požadované kategorie“ v dopravních a navigačních úlohách a použitelné jsou rovněž i v oblasti geomarketingu.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015

Digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT), někdy také digitální model reliéfu (DMR), je digitální reprezentací reliéfu terénu, která je složena z dat a interpolačního algoritmu umožňujícího odvozovat nadmořské výšky v libovolných bodech nacházejících se uvnitř modelované oblasti.

Zobrazit v mapě |  Základní metadata |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


Global Network 

Bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České republiky. Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná silniční síť České republiky. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny informace například o čísle, třídě a typu silnice. Rovněž jsou zaneseny i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, mýto atd.). Síť komunikací doplňují základní topografické vrstvy a vrstvy územního členění.

Zobrazit v mapě |  Základní metadata |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015

Administrativní členění

Mapová kompozice přehledně zobrazuje hranice kraje, okresů, obcí s rozšířenou působností, pověřených obcí, obcí a katastrálního území. Součástí kompozice jsou i data Českého statistického úřadu - adresy, budovy, ulice a veřejná prostranství.

Zobrazit v mapě |  Základní metadata |  Metadata (XML)   |  Připojení dat
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz