Geoportál Kraje Vysočina

Mapy

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů (zde).  

19.12.2016>> více..

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody a zejména vodního a lesního hospodářství (zde). 

12.12.2016>> více..

Ostatní mapy

Např. mapy optických telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje (zde). 

12.12.2016>> více..

Referenční mapy

Zobrazit v mapěNapř. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území (zde). 

12.12.2016>> více..

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy  asilničního hospodářství (zde). 

15.11.2016>> více..

Kultura a cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu (zde). 

15.11.2016>> více..


 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz