Geoportál kraje Vysočina

Užitečné odkazy:

 

Geoportál DMVS - https://geoportal.kr-vysocina.cz/web

Portal for ArcGIShttps://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/home 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz