Geoportál Kraje Vysočina

Vítejte na oficiálním Geoportále Kraje Vysočina!

  

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy. V případě potřeby si lze tato data zapůjčit (připojit) přímo do Vašeho GIS software/aplikace nebo požádat o jejich poskytnutí.

 

Pokud máte dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. 

Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz | +420 564 602 160

 

Mapy

Kultura & cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy a silničního hospodářství.

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody, vodního a lesního hospodářství.

Referenční mapy

Např. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území.

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů. 

Ostatní

Např. mapy telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje.

 

>> více...


Novinky

Dobrovolnická pomoc v Kraji Vysočina

10.5.2019 V sekci Ostatní mapy byla přidána mapová aplikace "Dobrovolnická pomoc v Kraji Vysočina". 
>> více..

Přidány mapové aplikace

6.3.2019 V sekci Ostatní mapy byly přidány 2 nové aplikace: Plánování přezkumu ÚSC a Mapa příkladů dobré praxe. 
>> více..

Využití kompostu v ochraně vod

21.11.2018 V sekci Životní prostředí byla přidána mapová aplikace, představující jeden z výstupů projektu zaměřeného na využití kompostu v oblasti ochrany vod. 
>> více..

Registr zařízení o odpadech

14.5.2018 V sekci Životní prostředí byla přidána aplikace obsahující registr zařízení sloužících k převzetí odpadů dle zákona o odpadech.  
>> více..

Dopravní informace

4.4.2018 V sekci Doprava byla aktualizována mapová aplikace s aktuálními dopravními informacemi v rámci ČR. Využívá data ŘSD. 
>> více..
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz