Geoportál Kraje Vysočina

Vítejte na oficiálním Geoportále Kraje Vysočina!

  

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy. V případě potřeby si lze tato data zapůjčit (připojit) přímo do Vašeho GIS software/aplikace nebo požádat o jejich poskytnutí.

 

Pokud máte dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. 

Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz | +420 564 602 160

 

 

2015

COVID‑19: Přehled aktuální situace v Kraji Vysočina 

Mapová aplikace (NEPODPORUJE Internet Explorer), zobrazující aktuální data nákazy COVID-19. Datová sada zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni obcí. Zdroj dat: Centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit aplikaci

 

Mapy

Kultura & cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy a silničního hospodářství.

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody, vodního a lesního hospodářství.

Referenční mapy

Např. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území.

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů. 

Ostatní

Např. mapy telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje.

 

>> více...


Novinky

Působnost úřadů územního plánování (ÚÚP)

19.2.2021 V sekci Územní plánování přidána aplikace Působnost úřadů územního plánování (ÚÚP). 
>> více..

Působnost stavebních úřadů

25.11.2020 V sekci Územní plánování přidána aplikace Působnost stavebních úřadů. 
>> více..

COVID-19 v Kraji Vysočina

29.9.2020 V sekci Ostatní mapy jsme přidali novou aplikaci Přehled aktuální situace nákazy COVID-19 v Kraji Vysočina. Vzhledem k charakteru dat mají do aplikace přístup pouze oprávněné osoby. 
>> více..

Nové referenční mapy

22.7.2020 V sekci Referenční mapy přidány nové podkladové mapy od společnosti T-Mapy spol. s.r.o 
>> více..

Přidána nová sekce geoportálu

27.1.2020 Vytvořili jsme novou sekci [Konference GIS setkání krajů a měst], která se věnuje námi setkání na půdě Kraje Vysočina. Standardně je přístupná z horního menu. 
>> více..
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz