Geoportál Kraje Vysočina

Vítejte na oficiálním Geoportále Kraje Vysočina!

  

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy. V případě potřeby si lze tato data zapůjčit (připojit) přímo do Vašeho GIS software/aplikace nebo požádat o jejich poskytnutí.

 

Pokud máte dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. 

Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz | +420 564 602 160

 

2015

"Vysočinou za přírodou"

Cílem soutěže „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace o přírodě Vysočiny prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé přírodní lokality. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ

 

  

  

Mapy

Kultura & cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy a silničního hospodářství.

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody, vodního a lesního hospodářství.

Referenční mapy

Např. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území.

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů. 

Ostatní

Např. mapy telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje.

 

>> více...


Novinky

Ocenění pro Portál územního plánování

23.11.2021 Portál územního plánování Kraje Vysočina obdržel cenu za 2. místo v soutěži Egovernment The Best 2021. Bližší podorbnosti na webu soutěže.       
>> více..

Dojížďka studentů do škol

1.10.2021 Přidána aplikace Dojížďka studentů do škol 
>> více..

Turistické cíle Vysočiny

1.5.2021 Spuštěna aplikace Turistické cíle Vysočiny, dostupná v sekci Kultura a cestovní ruch. 
>> více..

Nový Geoportál územního plánování

12.4.2021 Spuštěn GEOPORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA (sekce Územní plánování). 
>> více..

Vyhlášení GIS soutěže

2.3.2021 Kraj Vysočina ve spolupráci s ArcData Praha vyhlásil GIS soutěž "Příběhy ukryté v mapách", určenou pro středoškoláky. Úvodní video i s propozicemi najdete na hlavní straně našeho geoportálu.Pojďte si s námi zasoutěžit :-) 
>> více..
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz