Geoportál Kraje Vysočina

Vítejte na oficiálním Geoportále Kraje Vysočina!

  

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy. V případě potřeby si lze tato data zapůjčit (připojit) přímo do Vašeho GIS software/aplikace nebo požádat o jejich poskytnutí.

 

Pokud máte dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. 

Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz | +420 564 602 160

 

 

2015

Digitální technická mapa Kraje Vysočina

Cílem projektu je vznik informačního systému Digitální technické mapy Kraje Vysočina (DTM), včetně pořízení obsahu v podobě dat základní prostorové situace, technické a dopravní infrastruktury a jejich další správy. 

Informace o projektu

 

    

Mapy

Kultura & cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy a silničního hospodářství.

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody, vodního a lesního hospodářství.

Referenční mapy

Např. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území.

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů. 

Ostatní

Např. mapy telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje.

 

>> více...


Novinky

Digitální technická mapa Kraje Vysočina

1.3.2022 Spuštěn WEB projektu "Digitální technická mapa Kraje Vysočina". 
>> více..

Ocenění pro Portál územního plánování

23.11.2021 Portál územního plánování Kraje Vysočina obdržel cenu za 2. místo v soutěži Egovernment The Best 2021. Bližší podorbnosti na webu soutěže.       
>> více..

Dojížďka studentů do škol

1.10.2021 Přidána aplikace Dojížďka studentů do škol 
>> více..

Turistické cíle Vysočiny

1.5.2021 Spuštěna aplikace Turistické cíle Vysočiny, dostupná v sekci Kultura a cestovní ruch. 
>> více..

Nový Geoportál územního plánování

12.4.2021 Spuštěn GEOPORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA (sekce Územní plánování). 
>> více..
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz