Geoportál Kraje Vysočina

Vítejte na Geoportále Kraje Vysočina!

  

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy. V případě potřeby si lze tato data zapůjčit (připojit) přímo do Vašeho GIS software/aplikace nebo požádat o jejich poskytnutí.

 

Pokud máte dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit. 

 

 

Mapy

Kultura & cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy a silničního hospodářství.

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody, vodního a lesního hospodářství.

Referenční mapy

Např. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území.

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů. 

Ostatní

Např. mapy telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje.

 

>> více...


Novinky

Příběhy Pelhřimovska

10.10.2017 Přidána "mapa s příběhem", která představuje Příběhy Pelhřimovska na základě drobných sakrálních památek. Mapa je ve správě Muzea Vysočiny v Pelhřimově. Je k nalezení také v sekci Kultura & cestovní ruch.   
>> více..

Zajímavé odkazy

15.8.2017 V sekci odkazy byl doplněn odkaz na mapovou aplikaci Studánková mapa. 
>> více..

Vyjádření k existenci sítí

8.8.2017 V sekci Ostatní mapy byl přidán odkaz na službu e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Systém vygeneruje žádost a vybraným správcům ji rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.       
>> více..

Připojení našich dat

14.7.2017 Umožnění připojení většiny dat pomocí standardu WMS či přímo z krajských ArcGIS serverů přímo do specializovaných GIS software a aplikací. Tyto prohlížecí služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Po kliknutí na odkaz "Připojení dat" u jednotlivých mapových podkladů se zobrazí potřebná adresa. Souhrný seznam adres je pak nalezení zde.       
>> více..

Zajímavé odkazy

28.6.2017 V sekci odkazy byl doplněn odkaz na aplikaci Stromy pod kontrolou a dále na mapovou aplikaci o předpovědi počasí Ventusky. 
>> více..


 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz