Geoportál Kraje Vysočina

Vítejte na oficiálním Geoportále Kraje Vysočina!

  

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy. V případě potřeby si lze tato data zapůjčit (připojit) přímo do Vašeho GIS software/aplikace nebo požádat o jejich poskytnutí.

 

Pokud máte dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. 

Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz | +420 564 602 160

  

2015

Očkování praktickými lékaři v Kraji Vysočina

Aplikace informativního charakteru zobrazující stav očkování praktickými lékaře na území kraje. Vzhledem k situaci se aktuálnost dat může v čase lišit. 

Zobrazit aplikaci

2015

COVID‑19: Přehled aktuální situace v Kraji Vysočina 

Mapová aplikace (NEPODPORUJE Internet Explorer), zobrazující aktuální data nákazy COVID-19. Datová sada zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni obcí. Zdroj dat: Centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit aplikaci

2015

Vyhlášení soutěže: "Příběhy ukryté v mapách"

Hlavním tématem soutěže je prezentace vybraných dat v území, protože jak říká radní kraje pro oblasti školství, mládeže, sportu a informačních technologií RNDr. Jan Břížďala: „Geografická prezentace dat umožní pochopit dané společenské jevy velmi jednoduše, navíc zahrnuje mnoho různých oblastí od historie, přes dopravní události až po například finanční problematiku. Proto bychom touto soutěží chtěli motivovat všechny studující na středních školách bez ohledu na zřizovatele, aby se o mapovou prezentaci dat začali více zajímat“.

Úvodní video | Záznam z videosemináře | PROPOZICE | Odevzdání výsledků

  

Mapy

Kultura & cestovní ruch

Mapové služby z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Doprava

Mapové služby s tematikou dopravy a silničního hospodářství.

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou ochrany přírody, vodního a lesního hospodářství.

Referenční mapy

Např. historické i aktuální ortofotomapy či mapy administrativního členění území.

Územní plánování

Mapové podklady ÚPD, ÚAP, ZÚR a dalších plánovacích podkladů. 

Ostatní

Např. mapy telekomunikačních sítí, integrovaného záchraného systému či příspěvkových organizacích kraje.

 

>> více...


Novinky

Nový Geoportál územního plánování

12.4.2021 Spuštěn GEOPORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA (sekce Územní plánování). 
>> více..

Vyhlášení GIS soutěže

2.3.2021 Kraj Vysočina ve spolupráci s ArcData Praha vyhlásil GIS soutěž "Příběhy ukryté v mapách", určenou pro středoškoláky. Úvodní video i s propozicemi najdete na hlavní straně našeho geoportálu.Pojďte si s námi zasoutěžit :-) 
>> více..

Působnost úřadů územního plánování (ÚÚP)

19.2.2021 V sekci Územní plánování přidána aplikace Působnost úřadů územního plánování (ÚÚP). 
>> více..

Působnost stavebních úřadů

25.11.2020 V sekci Územní plánování přidána aplikace Působnost stavebních úřadů. 
>> více..

COVID-19 v Kraji Vysočina

29.9.2020 V sekci Ostatní mapy jsme přidali novou aplikaci Přehled aktuální situace nákazy COVID-19 v Kraji Vysočina. Vzhledem k charakteru dat mají do aplikace přístup pouze oprávněné osoby. 
>> více..
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz