Geoportál Kraje Vysočina

WMS a AGS služby Kraje Vysočina

 

Řadu námi publikovaných dat je možné připojit formou služeb přímo do Vašeho GIS software nebo webové aplikace.

 

K dispozici máte dvě dvě varianty jejich připojení:

  1. služby ESRI ArcGIS Serveru (AGS), prostřednictvím REST a SOAP rozhraní (S-JTSK Křovák)
  2. WMS služby* (Web Map Service), v OGC standardu (S-JTSK Křovák a WGS 84) 

 

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace, nicméně v případě další publikace je zapotřebí uvést citaci jejich autora.

 

 

 Datový server                                     Adresa                                                                                                       


 Územní plánování (vektory) 

https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo_ags1/rest/services/

 Územní plánování (rastry) 

https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo_ags2/rest/services/

 Ostatní data

https://mapy.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/

 

 

*Odkaz na adresu WMS služby je dostupný u vybraných služeb v horní části obrazovky. 

 

  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz