Geoportál Kraje Vysočina

WMS a AGS služby Kraje Vysočina

V této sekci najdete k dispozici adresy (WMS a AGS) pro připojení nášich dat přímo do Vašeho vlastního GIS software či aplikací. Tyto prohlížecí služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace, nicméně současně s citací údajů o poskytovateli.

 

WMS (Web Map Service) služby jsou poskytovány dle mezinárodního OGC WMS standardu a to v souřadnicovém systému WGS 84 a S-JTSK (Křovák). Druhou možností zprostředkování dat je jejich připojení formou služby ESRI ArcGIS Serveru (AGS) a to prostřednictvím jednoho ze dvou přístupových rozhraní (REST a SOAP). V tomto případě jsou data v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák).

 

 

Referenční mapy                                    WMS                                                                                                           AGS


Ortofotomapa ČÚZK - aktuální (2015/16)    https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto/MapServer/WmsServer?  https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Ortofotomapa ČÚZK 2014/15 https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto_2014_2015/MapServer/WmsServer?  https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Ortofotomapa ČÚZK 2012/13 https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto_2012_2013/MapServer/WmsServer?  https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Ortofotomapa ČÚZK 2009/10 https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto_2009_2010/MapServer/WmsServer?  https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Ortofotomapa ČÚZK 2006/07 https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto_2006_2007/MapServer/WmsServer?   https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Ortofotomapa ČÚZK 2004 https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto_2004/MapServer/WmsServer?   https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Ortofotomapa ČÚZK 2000 https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Ortofoto_2000/MapServer/WmsServer?   https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Základní mapa http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Polohopis/MapServer/WMSServer?  https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Základní mapa (orientační) http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Polohopis_CB/MapServer/WMSServer?  https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Polohopis CEDA   -   https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Digitální model terénu http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/DMT/MapServer/WMSServer?  https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Global Network  http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/GlobalNetwork/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Administrativní členění http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/SpravniCleneni/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis

 

 

Územní plánování


ZÚR - Plochy a koridory http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/PlochyKoridory/MapServer/WMSServer?  https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ZÚR - Krajinné typy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/KrajinneTypy/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ZÚR - Rozvojové oblasti a osy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/RozvojoveOblasti/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ZÚR - Územní studie http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/UzemniStudie/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ZÚR - Veřejně prospěšné stavby a opatření http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/VPS_VPO/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ZÚR INSPIRE - využití území http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/MapServer/WmsServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ÚPD (podle metodiky MINIS) http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UPD/upd/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ÚKM (účelová katastrální mapa) http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UKM/ukm/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ÚAP - Záměry http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Zamery/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ÚAP - Problémy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Problemy/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ÚAP - Limity http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Limity/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
ÚAP - Hodnoty http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Hodnoty/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis

 

 

Životní prostředí


Životní prostředí  https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/OZP/Priroda_public/MapServer/WMSServer? https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Environmentální vzdělávání http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/EVVO/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/PRVK/MapServer/WmsServer?

https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Digitální povodňový plán  -                                                                                                                     - 
Digitální báze vodohospodářských dat           -  https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis
Čistá Vysočina https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/CistaVysocina/MapServer/WMSServer? https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Biochory a bioregiony http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Biochory/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Lesní hospodářství  -  https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis

 

 

Kultura a cestovní ruch


Turistický průvodce  -   - 
Portál Kulturního a přírodního dědictví          -                                                                                                                                                          - 
Hipostezky  http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Hipostezky/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Památkově chráněná území  http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Pamatky/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis

 

 

Doprava


Dopravní informace  -   https://geoportal.rsd.cz/arcgis
Dopravní nehody http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/DatovySklad/SilnicniNehody/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Majetkoprávní analýza silnic                           -  https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Majetek kraje - silnice  -  https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Staničení silnic

https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Doprava/Staniceni/MapServer/WMSServer

https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Global Network  http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/GlobalNetwork/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis

 

 

Ostatní


Optické sítě (Metropolitky)  -                                                                                                                           https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Příspěvkové organizace http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/REN/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Integrovaný záchranný systém                        http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/IZS/MapServer/WMSServer? https://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis
Partnerské školy  -  https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis
Majetek Kraje Vysočina   https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis

  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz