Geoportál Kraje Vysočina

Turistické cíle Vysočiny

1.5.2021 Spuštěna aplikace Turistické cíle Vysočiny, dostupná v sekci Kultura a cestovní ruch. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz