Geoportál Kraje Vysočina

Nahlížení do Katastru nemovitostí

4.12.2017 V sekci Ostatní mapy byla přidána mapová aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí v rámci Kraje Vysočina. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz