Geoportál Kraje Vysočina

Konference GIS setkání měst

Jihlava, areál Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

Ročník 2020 (21.-22.1.)

Program

Mapa s příběhem

Prezentace

Fotogalerie

Videozáznam (připravujeme)

Dotazník spokojenosti

 

 

Organizátoři:

 

KRAJ VYSOČINA

Ing. Martin Tejkal, Ph.D.

Oddělení správy GIS

Odbor informatiky

Žižkova 57, 587 33 Jihlava  

+420 564 602 160

tejkal.m@kr-vysocina.cz

https://gis.kr-vysocina.cz

 

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY

Ing. Jaroslav ŠKROBÁK, DiS.

Oddělení správy aplikací a GIS

Odbor informatiky

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

+420 565 592 215

jaroslav.skrobak@jihlava-city.cz

http://gis.jihlava.cz

 

 


  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz