Geoportál Kraje Vysočina

Dotace na územně plánovací dokumentace obcí

20.12.2017 Přidána aplikace pro přehled čerpání dotací (poskytovaných Krajem Vysočina) na zpracování územně plánovácí dokumentace jeho obcemi. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz