Geoportál Kraje Vysočina

Zásahy Hasičského záchranného sboru

12.3.2018 Do sekce Ostatní mapy přidána mapová aplikace zobrazující zásahy Hasičského záchranného sboru Kraje Vyosčina. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz