Geoportál Kraje Vysočina

Zásahy Hasičského záchranného sboru

12.3.2018 Do sekce Ostatní mapy přidána mapová aplikace zobrazující zásahy Hasičského záchranného sboru Kraje Vyosčina. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz