Geoportál Kraje Vysočina

Využití kompostu v ochraně vod

21.11.2018 V sekci Životní prostředí byla přidána mapová aplikace, představující jeden z výstupů projektu zaměřeného na využití kompostu v oblasti ochrany vod. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz