Geoportál Kraje Vysočina

Testování provozu nového Geoportálu Kraje Vysočina

15.11.2016

Zahájeno testování provozu nového Geoportálu Kraje Vysočina.  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz