Geoportál Kraje Vysočina

Registr zařízení o odpadech

14.5.2018 V sekci Životní prostředí byla přidána aplikace obsahující registr zařízení sloužících k převzetí odpadů dle zákona o odpadech.  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz