Geoportál Kraje Vysočina

Působnost stavebních úřadů

25.11.2020 V sekci Územní plánování přidána aplikace Působnost stavebních úřadů. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz