Geoportál Kraje Vysočina

Přidána nová sekce geoportálu

27.1.2020 Vytvořili jsme novou sekci [Konference GIS setkání krajů a měst], která se věnuje námi setkání na půdě Kraje Vysočina. Standardně je přístupná z horního menu. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz