Geoportál Kraje Vysočina

Oprávněný investor v Kraji Vysočina

20.12.2017 Přidána aplikaceprostřednictvím které Kraj Vysočina zveřejňuje informace o oprávněných investorech na jeho území (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz