Geoportál Kraje Vysočina

Ocenění pro Portál územního plánování

23.11.2021 Portál územního plánování Kraje Vysočina obdržel 22.11.2021 cenu za 2. místo v soutěži Egovernment The Best 2021. Bližší podorbnosti na webu soutěže. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz