Geoportál Kraje Vysočina

Nové referenční mapy

22.7.2020 V sekci Referenční mapy přidány nové podkladové mapy od společnosti T-Mapy spol. s.r.o 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz