Geoportál Kraje Vysočina

Evidence billboardů

13.11.2017 V sekci Doprava přidána nová mapová aplikace  sloužící ke správě existujících billboardů na silnicích I. třídy. Přístup mají vybraní zaměstnanci Kraje Vysočina. 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz