Geoportál Kraje Vysočina

Aktualizace ortofotomapy

1.6.2017 V kategorii referenčních map byla aktualizována ortofotomapa kraje. Aktuální data pochází z období 2015/2016.   
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz